Hela Sverige tar debatten

Ungdom mot rasism lanserar idag den 20 mars 2011 sin nya kampanj Hela Sverige tar debatten. Ett fokus och en arbetsform mot rasism på alla fronter, i vardagen, i politiken, i skolan. Helt enkelt alla forum där rasismen yttrar sig i åsikter eller handlingar.

www.tadebatten.se

Tanken med kampanjen Hela Sverige tar debatten är att släppa debatten om hur man ska hantera rasismen, hur man ska debattera rasismen. Släpp debatten om debatten, för oss är det dags för handling och framgång. Vi i Ungdom mot rasism tror på kunskap och utbildning som det effektivaste, grundligaste och mest användbara vapnet mot rasism och de förtryck som de förespråkar. Med tystnaden som har legat runt rasismens tillväxt i både vardagen och i de politiska systemen gynnar man bara extremisterna. Man måste hela tiden säga emot och visa upp sitt motstånd mot de exkluderande tankarna som växer i samhället. Detta handlar med allt från att demonstrera till att säga mot mamma eller pappa vid matbordet när de säger något olämpligt. Helt enkelt, att ta debatten, att ge hela Sverige underlag och stöd till att ta debatten.

I kampanjen kommer vi bland annat att jobba med Kampanjaktivism - med lokal aktivism mobiliserar vi aktivt motstånd mot rasismens uttryck. Digital opinionsbildning - det är inte bara på gator och torg som kampen mot rasism förs. Internet är en viktig arena för debatt och antirasistiskt motstånd. Utbildningar - vi kommer att arrangera ett antal utbildningstillfällen för att ytterligare stärka oss i vårt antirasistiska arbete. Skolkampanj - inom ramen för kampanjen kommer vi att vara ute på skolor och prata om rasismen som samhällsproblem och varför det är viktigt att skapa ett samhälle fritt från rasism och intolerans. Politiskt påverkansarbete - vi kommer att ställa politiker till svars och uppmana dem att formulera en tydlig politik mot den strukturella rasismen, samt avkräva ansvar för den förda antirasistiska politiken, lokalt och nationellt.

www.tadebatten.se

Kom ihåg att det du gör och hur du handlar spelar roll! Du kan påverka din omgivning mer än du tror, därför är det viktigt att just du alltid tar debatten mot rasism, var den än yttrat sig.

Christian Gjerstad

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk

<< Startsida