Nationell idag efterlyser seder och bruk att hata för.

Det nazistiska partiet Nationaldemokraterna är på plats i Visby under Almedalsveckan och delar ut sin partitidning Nationell Idag. Längst bak på debattsidan i denna nationalsocialistiska blaska finns en insändare där en skribent efterlyser "Svenska seder att bevara". Bakgrunden är att Nationell Idag antingen hittat på eller uppmärksammat att de världsarv som Unesco beslutar om i sina medlemsländer nu även ska gälla "seder, bruk och traditioner". Det hela är mycket intressant eftersom man på samma sida kan läsa att "helt andra folkslag håller på att ta över vårt land och vårt fädernesarv. "

Fädernesarv. Ett vackert ord som Nationell Idag själva inte verkar veta vad det betyder eftersom skribenten uppmanar alla läsare att själva skicka in sina förslag om "Svenska seder att bevara" till tidningen och direkt till Unecsos svenska gren. Med andra ord, Nationell idag vill bevara och försvara ett fädernesarv som de själva inte vad det betyder eller innehåller, utan tvingas fråga sina medlemmar. Det är intressant.

För kanske handlar det inte om vad skribenten, Nationell Idag, Nationaldemokraterna eller deras medlemmar ska bevara, bekämpa, hata eller utrota i nazismens namn, utan att hela deras ideologi handlar om att de ska göra det. Skribentens rop på hjälp om "Svenska seder att bevara" är ett exempel på Nazismens eviga oförmåga att hitta något verkligt att försvara och en förklaring till sitt ogrundade hat.

Eller jo, skribenten förslår trots allt några seder och bruk att hata för:

- Mårten Gås
- Spättekaka
- Skånsk matkultur
- Spelmansstämma
- Det skånska språket
- Stora silladagen
- Näverlurar
- Ales stenar (skeppssättning vid den Skånska kusten)
- Kafferep

Frågan är bara hur representativa dessa "seder och bruk" är för resten av Sveriges län och landets befolkning? Förslagen blir dessutom ännu konstigare med tanke på att ND är en Stockholmsbaserad organisation.

Men okej Nationell Idag. Kaffe dricker ju alla, eller?


Och jag gillar Skåne.


Så mycket att jag aldrig någonsin skulle använda dess traditioner som ett nationalromantiserade svepskäl för mitt rasistiska "hat för hatandets skull".C

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk

<< Startsida