Vi ger dig Kontrasterna.


Hej antirasist!


Vi är Mediagruppen i Ungdom Mot Rasism.

Och vi har tillsammans skapat denna blogg för att kunna ge dig de antirasistiska Kontrasterna till den allt brunare politiska samhällsdebatten, och till de rasistiska idéer som under de senaste åren vuxit sig allt starkare där.

För precis som en mörk, igensnöad, enkelriktad och allt halare väg aldrig kan vända sig själv, kan inte heller ett samhälle, eller det samtal som förs där utvecklas utan den mångfald av mellanmänskliga kontraster som likt levande skyltar pekar ut nya, ljusare, öppnare och flerfiliga sidovägar, där alla kan ta sig framåt på sitt eget sätt.

Vi frågar oss därför vilket Sverige vi egentligen vill ha, och vilket Sverige som vi idag egentligen låter växa fram.

Vi granskar, kritiserar och visar precis hur enkelriktad, falsk, felgrundad, förvrängd, verklighetsfrånvänd, inskränkt, hatisk, respektlös och orättvis rasistisk och främlingsfientlig politik egentligen är.

Sedan besvarar och bemöter vi argument, utspel eller förslag från främlingsfientliga och rasistiska partier. Och fortsätter med att sprida saklig fakta och personliga perspektiv som nyanserar den politiska debatt som idag allt oftare fastnar i främlingsrädsla, rasistiska idéer och ett evigt segregerande prat om misslyckad integration och utanförskap.

Till sist och allra mest, står upp vi upp för ett Sverige av mångfald, demokrati och jämlikhet, där alla är precis så olika och lika varandra som de själva vill vara.


Och vi gör det med Kontraster.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk

<< Startsida