twitter favorit

Några av "Dagens Twitter favoriter" från Sverigedemokraternas Twitter page har uppmärksammats;
http://twitter.com/jlindrot säger; "Inga islamister på våra gator!" blir vårt svar på vänsterns "inga rasister på våra gator...".

Bra jobbat Jlindrot. Uttalanden som det ovanstående hjälper verkligen oss i att visa den riktiga och främlingsfientliga bilden av er, vilket gör vårt jobb sååå mycket lättare. Tackar och bugar! En annan favorit är ju helt klart; "...äggkastning nu. Vänsterinvandrare hetsar. Sverigedemokraterna skanderar "Inga gator, inga torg åt moskeér i Helsingborg!..".

Det är tur Sverigedemokraterna aldrig kommer infinna sig i riksdagen. Tror inte det hade uppskattats med en session utav äggkastning inne i Rosenbad. Sånt där hör hemma i sandlådan, eller, möjligtvis på Sverigedeomkraternas tillställningar. Vänsterinvandrare? Vilket nytt, fräsigt begrepp SD! Verkligen! Jag säger det igen - det här med att ogilla vänstervridna och människor med utländsk härkomst, känns det inte lite 1940-tal? Och det där med religionsfrihet tycks också ha kommit i skymundan!

Kulturell kanon

Sverigedemokraterna skriver på sin hemsida, under titeln "Låt Sverige förbli svenskt", att man "...ska sätta igång en process som leder till ett antagande av en svensk kulturell kanon". Just denna mening är väldigt intressant (och egentligen högst ointressant). För det första så kommer ordet "kanon" från grekiskan och latinet, och har från början använts i anknytning till katolismen och betyder förenklat regelverk eller rättesnören (såsom Bibeln, och så vidare). Snacka om "osvenskt" begrepp...
Och för det andra, när dom ska genomföra denna kulturella kanon inom musik, hur ska detta gå till? Ska vi förbjudas att göra popmusik på engelska? Eller räknas kanske ABBAs musik som svensk nog att ingå i denna kultur kanon? Och när det gäller regelverk för svenskt konsthantverk, ska vi då se till att till exempel keramik-verk inte räknas in i denna kulturella kanonen, då det faktiskt kommer från Asien från början? Eller hur långt tillbaka i tiden ska vi gå för att bestämma dess ursprung, svenskt eller osvenskt?

Mycket oklart det här med "Kulturell kanon". För själva grejen med kultur är ju att den ständigt är i rörelse och får med sig med nya inslag, som en konstant variabel. Att sätta ett regelverk för något så rörligt vore ju att inskränka på alla våra mest grundläggande lagar, såsom yttrandefrihet och religionsfrihet. Och den kanonen vill vi ju inte avfyra...

/A

Mångfalden

Passar på att ge tummen upp till att Sverigedemokraterna twittrat (http://twitter.com/sdriks/lists/sdtwittrare ) med en sådan iver angående vårt kungliga bröllop och kunga familjen. Härligt att se att dom stödjer vår franske kung och tyske drottning! Länge leve mångfalden!

/A

Tvärtomleken är ju kul!

I Sverigedemokraternas invandringspolitiska program som antogs vid riksmötet den 19 maj 2007 (2007? Känns ju tidsenligt) http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/invandringspolitiskt-program så har dom bland annat en punkt som fastslår att "...en öppen svenskhet med krav på invandrares anpassning och assimilering till det svenska samhället" krävs. Assimiliering, säger ni. Samma assimiliering som betyder att man ska omvandla något till att ha större likhet med något annat, eller helt införliva något i ett annat - med enklare ord tvinga en invandrare till att göra sig av med allt det den är och står för att få till den där "svenskheten" som Sverigedemokraterna strävar efter att vi alla ska ha. (någon som har den där definitionen för vad "svenskhet" är? För jag finner ingen hänvisning till den på deras hemsida...). Jag har funderat mycket på hur Sverigedemokraterna hade tänkt genomföra denna assimilering och jag antar att dom tänkt börja omforma invandrarna så tidigt som möjligt, kanske redan på dagis eller i tidig skolgång.
I deras principprogram står det också "...vi avvisar försöken att anpassa människa efter storslagna utopier". Jaha ja. Men vänta nu - betyder det inte tvärt emot det som den första meningen deklarerar? Oj! Nu blev det mycket förvirrande här!

Är det bara jag eller känner någon annan att man kan se likheter med det som Hitlerjugend sysslade med på 1940-talet då alla skulle fostras på samma sätt och på så vis göras till en likadan, tysk massa? Någon? Nå, okej.

/A

Högerpopulism - en svår fråga, men knappast omöjlig.

I december 2009 publicerade Bertelsmannstiftelsen en rad olika strategier för hur man kan motverka och bekämpa högerpopulister på parlamentarisk och icke vålds baserad nivå. Med inspiration från ”Strategies for combating right-wing extremism in Europe” som rapporten kallades, och från den demokratiska tidskriften EXPO kommer här en sammanfattning av de fem tydligaste och kanske viktigaste metoderna för att hindra högerpopulistiska partiers tillväxt.

Det som skiljer högerpopulister från högerextremister är öppenheten i sin främlingsfientliga politik och tillämpningen av parlamentarisk demokrati.
Ett högerextremistiskt parti går direkt ut med vad de tycker, till exempel svenskarnas parti smyger inte med att de vill stoppa mångkulturen och bryta ner den parlamentariska demokratin. Svenskarnas parti är relativt lätta att möta i det här fallet eftersom vi kan visa på att de demokratiska, de mångkulturella och de mer jämställda konstitutionerna har fungerat bättre. Populisterna är svårare eftersom de på sätt och vis döljer sin agenda. De visar upp en mer politisk korrekt attityd och imiterar de mer demokratiska partiernas liberala inställning men är på långsikt, eller på kort i många frågor, inte alls långt ifrån de högerextremistiska. Det är därför viktigt att veta hur man kan bemöta och kämpa mot de främlingsfientliga partierna som försöker baka in sin rasism i parlamentarisk demokrati.

1. Rasismen är problemet.

När rasistisk retorik kommer från högerpopulisten, där man kritiserar invandringen är det viktigt att motståndspartierna eller de mer demokratiska alternativen tar avstånd. Idag har Sveriges etablerade riksdagspartier i stor utsträckning influerats av denna främlingsfientliga retorik, vi talar idag om den misslyckade integrationen och invandringen, men vi glömmer att det är rasismen som är problemet.
Som ansvarig politiker måste man vara noga med att lyfta fram det konkreta problemet och anledningen till detta. Problemet är segration och anledningen är rasismen.
Kan man få ut detta till väljarna och folket betyder det att de högerpopulistiska partierna kommer få svårare att gå emot till exempel invandringen, då de själva var med och skapade själva problematiken i frågan.

2. Låt inte rasisterna föra debatten, ta kontrollen.

Idag förs invandrings och mångkulturfrågor i media nästan enbart av högerpopulistiska partier och då är det inte heller konstigt att de framställs som de partierna med den rätta lösningen. Här måste de demokratiska partierna ta kontrollen i frågan. Låt inte högerpopulister styra frågan om mångkultur utan gör det själv, ta kontrollen och visa på hur vi ska arbeta med mångkultur och hur det utvecklar samhället vi lever i. De högerextrema ska aldrig få vara ensam på att föra frågan om invandring. Åter igen, ta kontrollen och för frågan, höj fördelarna och hur vi tjänar på invandring. De högerpopulistiska partierna ska inte kontrollera den politiska agendan och framstå som det ända alternativet i sakfrågor, ta kontrollen och visa motstånd.

3. Diskriminering ska leda till konsekvens.

I Sverige idag har vi lagar mot diskriminering, dock är vi långt ifrån det samhälle där alla är öppna och välkomna. Eftersom Sverige är ett demokratiskt land ska man inte få diskriminera eller behandla någon som en ”icke” jämvärdig person på en arbetsplats, och då i synnerhet, inte i riksdagen eller i de parlamentariska finrummen. All typ av diskriminering eller kränkning ska leda direkt till konsekvens och helst utestängas ur dess sammanhang. Detta är inte för att jaga och sätta ditt folk, utan för att värna om den demokrati och mångfald vi idag har i Sverige.
Det är inte demokrati eller att stå för mänskliga rättigheter att utöva någon typ av diskriminering och därav, då det dessutom är olagligt, bör man utestängas från det sammanhang man diskriminerar i.

4. Utbildning och kunskap.

Man ser sällan att personer i olika myndigheter i samma utsträckning speglar den mångfald vi har bland befolkningen. Därför behövs utbildningar och kurser där de personerna kan få kunskap och på så sätt bli mer medvetna om diskriminering och rasism samt hur det kan drabba en person, eller på lång sikt hela samhället.

5. Enighet mot rasism

Riksdagspartierna, myndigheter, fack, kommuner, fältarbetare o.s.v måste stå enat mot rasism och diskriminering och här är det viktigt att samarbeta. Inte på det sättet att vi ska klumpa ihop alla partier, utan genom att alla ska ta avstånd, vilket riksdagspartierna idag har sagt att de ska göra, från främlingsfientliga partier på sina egna grunder. Dock så bör det finnas en enighet mot rasismen och en stark samverkan mellan olika institutioner. Fler diksirmineringsbyråer skulle till exempel kunna startas för att ta emot diskriminerings anmälningar och vara experter på information och råd när det behövs snabbt agerande mot främlingsfientliga yttranden.

/Christian Gjerstad

Vi ger dig Kontrasterna.


Hej antirasist!


Vi är Mediagruppen i Ungdom Mot Rasism.

Och vi har tillsammans skapat denna blogg för att kunna ge dig de antirasistiska Kontrasterna till den allt brunare politiska samhällsdebatten, och till de rasistiska idéer som under de senaste åren vuxit sig allt starkare där.

För precis som en mörk, igensnöad, enkelriktad och allt halare väg aldrig kan vända sig själv, kan inte heller ett samhälle, eller det samtal som förs där utvecklas utan den mångfald av mellanmänskliga kontraster som likt levande skyltar pekar ut nya, ljusare, öppnare och flerfiliga sidovägar, där alla kan ta sig framåt på sitt eget sätt.

Vi frågar oss därför vilket Sverige vi egentligen vill ha, och vilket Sverige som vi idag egentligen låter växa fram.

Vi granskar, kritiserar och visar precis hur enkelriktad, falsk, felgrundad, förvrängd, verklighetsfrånvänd, inskränkt, hatisk, respektlös och orättvis rasistisk och främlingsfientlig politik egentligen är.

Sedan besvarar och bemöter vi argument, utspel eller förslag från främlingsfientliga och rasistiska partier. Och fortsätter med att sprida saklig fakta och personliga perspektiv som nyanserar den politiska debatt som idag allt oftare fastnar i främlingsrädsla, rasistiska idéer och ett evigt segregerande prat om misslyckad integration och utanförskap.

Till sist och allra mest, står upp vi upp för ett Sverige av mångfald, demokrati och jämlikhet, där alla är precis så olika och lika varandra som de själva vill vara.


Och vi gör det med Kontraster.